Nákupní košík   Zobrazit košík
Váš košík je prázdný.
Aktuálně

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji uživatele, které uživatel provozovateli poskytuje, bude provozovatel eshopu Energie života a všech dalších přidružených projektech pod značkou Energie života jakožto zpracovatel osobních údajů nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré údaje získané od návštěvníků internetových stránek (dále jen osobní údaje) jsou údaje osobní a jsou chráněné dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších vyhlášek a jsou v souladu s nařízením GDPR.

Uživatel internetových stránek souhlasí se zpracováním osobních údajů dle výše uvedeného zákona a souvisejicích předpisů. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje neposkytne třetí osobě vyjma subjektů, pověřených zpracovatelem na základě zpracovatelské smlouvy. Uživatel odesláním svých osobních údajů výslovně, jednoznačně a informovaně souhlasí s jejich zpracováním provozovatelem. Provozovatel pro statistické, analytické a reklamní účely (viz používání cookies) shromažďuje některé informace o uživatelích v průběhu jejich návštěv. Tyto údaje jsou zcela anonymní a provozovatel je shromažďuje a zpracovává pouze za účelem vylepšení a dalšího vývoje internetových stránek.

​​POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie pro služby Energiezivota.eu, Google Adwords, Google Analytics, Facebook, Sklik, Heureka, Zbozi.cz, Ecomail.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte či budete chtít souhlas kdykoliv v budoucnu odvolat, můžete tak učinit smazáním a zákazem ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Bližší informace, jak toho docílit, najdete níže.

Vypnutí cookies

Cookies lze vypnout přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

INTERNET EXPLORER

 • V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
 • Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
 • Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
 • Vaše nastavení potvrďte "OK".

FIREFOX

 • V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
 • Zvolte oddíl "Soukromí"
 • V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
 • Potvrďte vaše nastavení

CHROME

 • v navigaci vybereme "nastavení"
 • zobrazit rozšířená nastavení
 • nastavení obsahu
 • vyberete požadovanou možnost v sekci soubory cookie

EDGE

 • v menu "další" vybereme možnost "nastavení"
 • pokračujeme na upřesňující nastavení> soubory cookies (skrolujte dolů) > blokovat cookies/

SAFARI - support.apple.com

OPERA - help.opera.com

Pokud používáte jiný internetový prohlížeč, získejte, prosím, pokyny ohledně zamezení, jakož i vymazání Cookies z nápovědy u Vašeho prohlížeče nebo od výrobců softwaru.

Odstranění již uložených cookies

INTERNET EXPLORER

 • V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení" a poté klikněte na „Odstranit historii procházení"
 • Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies"
 • Klikněte na tlačítko „Delete"

FIREFOX

 • V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky Možnosti
 • v sekci Soukromí zaškrtněte Vymazat některé soubory cookies a vyberte.

EDGE

 • v menu "další" vybereme možnost "nastavení"
 • vymazat údaje o procházení
 • zvolte co chcete vymazat: Údaje cookies a uložená data z webů

CHROME

 • v navigaci vybereme Nastavení
 • Historie > vymazat údaje o prohlížení
 • soubory cookies a další data webů

 

OBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ GDPR zahrnuté v obchodních podmínkách

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. a podle nařízení GDPR (článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR), o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Prodávající bude pro účely naplnění smlouvy zpracovávat tyto osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, název firmy, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě služeb Heureka.cz, Zbozi.cz, spolupracujících subjektů (Eta Carina Nebula z.s., Ing. Jiří Tomíček) a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, které nemají od prodávajícího pověření zpracovatele.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 15 let kvůli možnému nároku na náhradu škody. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.60) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- vznést požadavek na opravu osobních údajů 

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů

11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Podmínky ochrany osobních údajů v tomto znění jsou platné od 24. května 2018.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ GDPR PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

1. Zaškrtnutím políčka v objednávce Souhlasím s marketingem (zasíláním obchodních sdělení) a podmínkami ochrany osobních údajů podle GDPR (článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR) udělujete tímto souhlas společnosti Animal Farm s.r.o., se sídlem Žižkova 256 Karviná-Mizerov 733 01, IČ: 26844494, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28195 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem rozesíláním obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 7 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webhostingu, softwaru, marketingových služeb, zpracování účetnictví
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač pro služby Google Adwords, Google Analytics, Facebook, Sklik, Zbozi.cz, Heureka.cz pro účely remarketingu k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat prostřednictvím vymazání cookies v internetovém prohlížeči a v nastavení ukládání cookies zakázat, což může vliv na funkčnost webových stránek. Jak lze vypnout a smazat cookies ve vašem prohlížeči si můžete přečíst na konci této stránky, případně vyhledat v nápovědě vašeho prohlížeče.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM PROVOZOVATELE ESHOPU - OTÁZKY A ODPOVĚDI

Je nutné pro zasílaní obchodních sdělení stávajícím zákazníkům před nabytím účinnosti nařízení GDPR získat nový souhlas se zpracováváním osobních údajů?

Ne. Jde o oprávněný zájem provozovatele e-shopu, který musí pouze zajistit, aby adresát obchodního sdělení měl možnost jednoduše se ze zasílání odhlásit.

Je potřeba double opt-in (dvojí potvrzení) u přihlášení do newsletteru?

Ne. Odesílání newsletterů zákazníkům e-shopu je oprávněným zájmem správce. Zákazníky stačí prokazatelně informovat o účelu, zákonných důvodech zpracování osobních údajů a dalších skutečnostech uvedených v GDPR zaškrtnutím políčka o seznámení se s Obchodními podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů. V každém newsletteru je pak podle zákona o některých službách informační společnosti povinností správce dát zákazníkovi možnost odhlášení. Druhé potvrzení emailem zákazníka z právních předpisů nevyplývá.

Má zákazník právo na výmaz všech svých osobních informací?

Pokud chce zákazník smazat údaje zpracované pod jiným právním titulem než je „souhlas“ (např. doklady - objednávky, faktury), jsme oprávněni uplatnit oprávěný nárok a tuto žádost odmítnout z důvodu vyššího právního titulu kvůli povinnosti ukládání těchto dat po dobu až 15 let, a to z důvodu případných budoucích sporů o náhradu škody způsobené neúmyslně.